top of page
WhatsApp Image 2023-03-05 at 11.39.png

יוסף נייטה

יוסף נייטה הוא אומן במלוא מובן המילה המייצר רהיטים בעבודת יד מעץ אפוקסי. כבר מתחילה היה לנו ברור שהקו המוביל הוא שאין פריט שידמה לשני הכל נעשה בהתאמה אישית וכל מוצר מקבל את הייחודיות והחתימה האישית שלו- אין פס ייצור יש אמנות. במסגרת הפרוייקט.

מיתוג חדש | שפה עיצובית | מוצרי מיתוג | כתיבת תוכן

bottom of page